Aurotka Meg Blackburn Losey popisuje vlastnosti dětí, které se nyní rodí a nastiňuje možný přístup, jak s nimi jednat, rozumět jim a chápat je. Kniha je obohacená o příběhy a rozhovory s dětmi. Kdo jsou děti současnosti? Je to nová generace, jež je mnohem vyvinutější než všechny předešlé a která přišla na náš svět se zcela mimořádnými dary. Autorčiným záměrem není tyto děti vměstnat do kategorií, ale spíše probádat fenomén dětí současnosti a vypovědět jejich příběhy. Děti současnosti nám přinášejí možnost mimořádných evolučních změn, protože mají zvláštní poslání poučit nás o širší realitě. Mnohdy se tyto děti setkávají s neporozuměním, protože jsou jiné, rychleji jim to myslí, mají vyvinutější vnímání i cítění a pro většinou společnosti jsou těžko přijatelní. Je ale mnoho, co se od nich můžeme jako rodiče i širší okolí naučit. Jejich jazykem je řeč srdce.

Kniha je k dostání v knihkupectvích i přes internet.

 

Tato kniha přichází jako cenná a praktická pomůcka pro moderní rodiče, kteří po dobách „racionálního“ rodičovství minulých desetiletí opět dopřávají sluchu hlasu svého srdce a objevují v sobě netušené a leckdy skryté možnosti intuitivního rodičovství vycházejícího z přirozené empatie pro malé dítě. Je to rodičovství, které se citlivě nechá vést potřebami dítěte už od nejčasnějšího dětství a jejich projevy a má plnou důvěru nejen ve vlastní schopnosti, ale i v kompetenci dítěte být aktivním partnerem v onom od samého počátku se rozvíjejícím „andělském kruhu“ vzájemných podnětů a odpovědí, z nichž se během prvních měsíců života postupně vytváří jedinečný vztah mezi dítětem a jeho klíčovou pečující osobou – bezpečné přilnutí. Kniha je praktickou pomocí při tom, jak můžeme jako rodiče u sebe i u dítěte aktivovat „zrcadlící neurony“, jejichž činnost je předpokladem vzájemnosti. Rodiče nejmenších dětí tu najdou řadu konkrétních podnětů a poukazů, jak tento nejcennější vklad do procesu probouzení lidství u svého dítěte uvádět v život. Srozumitelně napsaná, čtivě přeložená a poprvé českému čtenáři zpřístupněná kniha nalezne plným právem nepřehlédnutelné místo v rodičovské knihovničce.