v angličtině

  

Děti současnosti: Křišťálové děti, indigové děti, hvězdné děti, andělé na zemi a fenomén přechodu

 Paperback 1. prosinec , 2006

Autorka  Meg Blackburn Losey Ph.D

Děti současnosti je průlomová práce, která ukazuje, že velký počet dětí přichází na svět a nesou dary s nimi neodmyslitelně spjaté, které přesahují rámec toho, co lze označit za mimořádné – jsou telepatické, rozumí jemným energiím, jasnozřivé a mají úžasné psychické schopnosti. Mnoho z nich si pamatuje, kde byly předtím, než přišli na Zemi a často umí popisovat minulé životy.

Mnoho lékařů je mylně nálepkuje jako autistické, ADD, ADHD, nebo navrhuje jiné poruchy chování. Ve více než polovině případů se tito lékaři mýlí. Děti současnosti nejsou defektní – jsou jinak funkční. Děláme sobě a světu velké poškození a ublížení, tím, že si neoceňujeme a neuznáváme tyto úžasné děti a jejich speciální dary.

Překvapivé procento těchto dětí v sobě nese moudrost daleko přesahující většinu dospělých. Fenomén je velmi reálný, a více a více těchto vysoce vyvinutých dětí vstupuje na náš svět každý den. Kniha Děti současnosti nabízí nejen pravé příběhy mnoha dětí, které si do tohoto světa přinesly úžasné talenty, ale také praktická, jednoduchá řešení aby pomohla společnost v podpoře a výchově těchto nadaných – ne defektních – dětí a jejich rodin, spíše než jejich nálepkování, vylučování a odmítání/ odsuzování.

 

Fasconující pro každého s otevřnou myslí, a život-osvětlující pro rodiče kteří mají tyto neuvěřitelné děti, Meg nabízí detailní odpovědi pocházející z poradenství reálným dětem v reálných rodinách.

 

Děti současnosti je “povinná četba” pro každého rodiče, pečovatele, zastánce a podpůrce dětí.Objevíte v ní,

 • proč je DNA našich dětí jiná od předchozích generací

- charakteristické vlastnosti a potřeby křišťálových dětí

 • Hvězdné děti a proč jsou tady
  - opravdové příběhy skutečných dětí jak jim a jejich rodinám Dr Meg pomáhá hledat odpovědi
  - proč tyto děti projevují telepatii, telekinezi, léčivé schopnosti a více...
  - jak pomoci dětem současnosti doma, ve škole, ve společnosti

   

 

 

Velmi intuitivní dítě: Průvodce jak rozumět a vychovávat výjimečně citlivé a empatické děti

Autorka: Catherine Crawford leden 2009

Některé děti mohou vejít do místnosti a cítit “vibraci” ihned ve svém těle. Jiné se mohou naladit na nevyřčený rodinný konflikt, nebo říci někomu, aby byl opatrný předtím, než se ocitne v nepříjemné situaci. Tyto kvality se mohou zdát jako normální liské kvality intuice a empatie, ale u vysoce intuitivních děti ( a dospělých) jsou nabité takovými rysy a vlastnostmi. Vyrůstání v kultuře která upřednostňuje a straní racionalitě a pěti smyslům může být pro nadané děti těžké. Tato kniha ukazuje rodičům , učitelům a terepeutům jak jim pomoci – a těm kolem nich – přijmout a cvičit jejich dary. Vysoce intuitivní dítě pokrývá hojnost témat včetně: jak snadno rozpoznat intuitivní dítě, jak je pro ně život odlišný, 10 schopností které se musí naučit zvládnout, než opustí domov, spojení mezi neurovědou a intuicí, co nás jiné kultury mohou naučit o podporování intuitivních dětí, “indigové děti”, úspěšné příběhy,a mnohem víc.

 

 

Hvězdné děti/Děti hvězd

Rady pro rodiče a hvězdné děti

Vydáno září 2008

Hvězdné děti jsou děti, které sem byly poslány ze všech oblastí vesmíru aby pomohli zemi a lidem na ní. Mají psychické, spirituální I jiné zvláští smyslové achopnosti. Tyto děti přiesou mír, sesadí zkorumpované systémy, a posunou/ změní dimanzionální vědomí v následujících letech. Přišli sem se zvláštním úkolem asistovat tomuto znovuzrození do Země vyšší dimenze. Odpočátku časů, rodiče si přáli aby jejich děti přišly s manuálem pro majitele. Přichází velké příležitosti protože toto je nový svět, nová energetická mřížka a děti hvězd, nebo hvězdné děti, jak je nazýváme, konečně přišly pomoci zachránit Zemi bez návodu pro majitele. Tato kniha je provůdcem jak pomoci rodičům rozumět jejich hvězdným dětem a pomoci každému rodiči duchovně porozumět co se děje s těmito nadanými mladými kteří tu jsou aby nám pomohli. Ano, vaše děti mohou být vaši spiritální poradci a jsou zde aby nám pomohly. Budou se snažit naučit nás mnoho lekcí. Většinu z nich nebudeme rozumět, o některých ani nebudeme vědět, že to jsou lekce. S pomocí této knihy se několik z nás může chytit, a chápat. Cenné pro vzdělavatele, aby si uvědomili že se vypořádávají a jednají se zcela novou generací dětí, které nemylsí nebo se nechovají tak jako ty kdo přišli před nimi. Tato kniha je také zamýšlena aby pomohla naší mladším nebo starším hvězdným dětem porozumět a nebát se toho, co vidí nebo slyší že mnozí jiní nemohou vidět nebo slyšet. Indigo přes křišťálové k duhovým pocesům přechodu. Stres životníh prostředí a vaše hvězdné dítě. Důležitost zdravého jídla. Devět dimenzí vědomí. Globální krize: pomoc je na cestě.

 


 

 

 

Výchova vašeho oduševnělého dítěte: Průvodce pro rodiče, jejichž děti jsou živější, citlivější, vnímavější, bystřejší, vytrvalejší a energičtější

Paperback Listopad 28, 2006

 

Nově přepracováno, představující nejaktuálnější výzkum, efektivní strategie a skutečné životní příběhy. Oduševnělé děti – často nazývané “těžko zvladatelné” nebo” problémové” či ”se silnou vůlí” -mají vlastnosti a znaky,kteých si vážíme u dospělých, ale považujeme za náročné či provokující u dětí. Výzkum ukazuje, že oduševnělé děti jsou “více” - v temperamentu, jsou plnější života, citlivější, vnímavější, bystřejší, a více se cítí nepříjemně při změně,, než průměrné děti. V této přepracované edici klasiky která obdržela ocenění, která získala hlasy jako jedna z top 20 knih pro rodiče, Kurcinka poskytuje viditelné příklady a osvěživě pozitivní náhled. Vychovávání vašeho oduševnělého dítěte vám pomůže:

 • porozumět vašemu dítěti – a vašem vlastním – náladové či impulzivní povaze

 • objevit sílu pozitivních – spíše než negativních nálepek

 • vyrovnat se se záchvaty vzteku a boje o moc, když se objeví

 • plánovat úspěch s jednoduchým programem o čtyřech bodech

 • vytvořit si strategii pro zvládání období jídla, sourozenecké rivality, ukládání k spánku, dovolené a školy, a dalšími situacemi

 

 

 

 

Paperback Listopad 2009

 

.Rodičovství dětí nové doby : Procvičování zdraví, ducha a vědomí přesahující generace

Rodičovství je úžasná a skvělá cesta která přichází bez návodu k obsluze, manuálu. Většina nejistot, které máme jako rodiče přichází z naší vlastních záležitostí, témat, vzorce chování a obranné mechanismy které jsme si vyvinuli jako následek podvědomých strachů a pohledy a vnímání života všeobecně. Někdy se s našimi dětmi cítíme bezmocní abychom jim odpověěli nebo je vedli, protože to čím procházejí jsou věci, které jsme sami nikdy nezvládli. Ne vždy máme schopnosti které vedou ke zdravému procesu naší zkušenosti a prožitků nebo jak se s nimi vypořádat konstruktivním způsobem. Místo toho tyto zkušenosti a prožitky často phřbíváme hluboko do naší psychiky, duše. Dosova, často propagujeme dysfunkci aniž bychom si toho byli dokonce vědomi. Rodičovství dětí dnešní doby .

 

Kniha Rodičovství dětí současnosti vám předkládá k pohledu na to, jak můžeme překonat věci, které v nás vyvolávají nejistotu, neštěstí, pocity nenapllnění, a také nás učí jak žít naplno a upřímně z místa kde prožíváme jednoduchost a důvěru. Když jsme toho dosáhli, získáme tím fenomenální sadu životních dovedností, které mohou z rodičovství učinit radost potěšení tak, jak to má být. Rodičovství dětí současnosti bylo nazváno knihou pro život. Jednoduše se čte, jednoduše aplikuje do každodenního života a ále, spojuje tyto základní dovednosti jak vychovávat děti ze zcela nové perspektivy. Tato cvičení na konci každé kapitoly nejprve pomohou rodiči dosáhnout těchto schopností a pak pomoci rodiči aby naučil tyto stejné zdravé lekce své děti.

 

Tituly je možná objednat v angličtině například na Amazon.com