Zlaté děti - charakteristiky a vlastnosti

04.05.2015 19:57

V tomto článku jsou popsány vlastnosti a charakteristiky, podle kterých se projevují a poznají tzv zlaté děti. Některé se mohly inkarnovat již dříve, a tak jsou rysy popsány podle průkopníků a jejich životních zkušeností. Se změnami na Zemi po roce 2000 přichází takových dětí více. Možná v popisech najdete i sebe, přestože jste dospívající či dospělí.

 

Mají zlatou auru

Brzký zájem o okolí

Super- sensitivita (citlivost) vůči okolí

• Silná zvědavost a schopnosti a síla k pozorování

Extenzivní slovník

Výjimečná paměť

Mohou mluvit brzy a plynule

Schopnosti číst brzy, často se naučí sami

Mohou si zvolit soustředit se na něco dlouhou dobu

Tendence ptát se na bystré, chytré, nezvyklé otázky

Schopnost rychle porozumět a pochopit myšlenky, názory

Svérázný smysl pro humor

Menší potřeba spánku

Žízeń po znalostech o těch nejvíce nepravděpodobných tématech

Neukojitelná zvědavost

Kritický přístup, speciálně sebekritika

Vyžaduje emocionálně stabilní a bezpečné dospělé kolem sebe

Odolá a nepodlehne autoritě

Mohou se stát snadno frustrovány, protože jeho nebo její velké myšlenky nemají zdroje nebo lidi, kteří by jim pomohli je uskutečnit, vykonat tyto úkoly a dojít naplnění

Učí se prozkoumáváním a odolává mechanickému učení se nazpaměť a tomu být jen posluchačem

Nemůže sedět v klidu, pokud není zaujatý něčím, co ho nebo ji zajímá

Velmi soucitné

Pokud zažijí neúspěch v brzkém věku, mohou se vzdát a vytvořit si permanentní bloky k učení

• Projevuje vysoké IQ, ale často mají také menší tvořivost

Má nadšený a zapálený zájem o vědu a literaturu

Má široké spektrum zájmů

Je vynalézavé a nápadité- řešení problémů pomocí metod domorodých /přírodních národů

Je kreativní v oblasti nových myšlenek, idejí, vidí asociace, snaží se o inovace, uskutečňuje nové vize

Je otevřené vůči vnímání svého životního prostředí

Má kapacitu využívat znalosti a informace jinak, než jen k memorování

Projevuje nadprůměrnou, vynikající schopnost úsudku ve vyhodnocování věcí

Učí se rychle, snadno a efektivně

Používá hodně zdravého rozumu

Pamatuje si a dobře používá informace, které slyšel/a nebo četl/a

Je vytrvalé

Má vysokou hladinu, stupeň energie

Je nezávislé

Je přátelské a společenské

Plynule vytváří, rozvíjí a rozpracovává ideje, nápady, myšlenky

Je flexibilní v rozmýšlení vzorů

Vycítí, když jsou problémy

Jedná spontánně, intuitivně

Poskytuje mnohonásobná řešení a reakce a odezvy na problémy

Je intelektuálně hravé, zajímá se o fantazii a rozvíjí představivost

Vždy se snaží adaptovat nebo zlepšovat věci

Nevadí mu se odlišovat, být jiný

Nudí se memorováním a recitováním

Má neočekané originální odpovědi

Umí projevit neobvyklý stupeň originality, koncentrace a vytrvalosti vůči tvrdé práci a projektům

Umí stimulovat, organizovat a povzbudit druhé

Uvědomuje si dovednosti a schopnosti které mají druzí

Umí jasně vyjádřit své myšlenky

Umí empaticky naslouchat druhým

Zodpovědně a spolehlivě uplatňuje autority

Demonstruje odolnost, vytrvalost a houževnatost ve fyzických aktivitách a je rytmické

Reaguje okamžitě a snadno na rytmus, melodii a harmonii

Používá hudbu k vyjádření pocitů a zážitků

Užívá si tanec a dramatické aktivity s hudebními prvky

Používá hlas, aby reflektovalo změny nálady

Komunikuje pocitově, pomocí výrazových prostředků v tváři, gesty a pohyby těla

Ukazuje schopnost dramatizovat pocity a zážitky

Používá umění, aby vyjádřil pocity a zážitky

 

Přeloženo z anglického originálu https://indigolifecenter.wordpress.com/2008/01/03/is-your-child-a-rainbow-or-golden-child/