Přicházející duše zlatých dětí

17.05.2015 10:36

Energie zlatých dětí je nyní vtělována na tuto planetu, těmi dětmi, které s touto esencí přicházejí a také těmi, kdo se sami vyvíjejí´(energeticky a evolučně pozn překl.) a drží prostor pro takové děti, aby přišly.

 

Zlatá infra-struktura se začala objevovat v přípravné fázi v roce 2011, s posunem embryonální formy a genetického potenciálu. Tyto bytosti hovořily o stvoření “perfektní formy”, perfektním těle pro jejich duši. V tomto smyslu se odkazují na perfektní harmonické tělo a duši, kapacitu plně spojit tělo a duši a perfektní záměr a geometrii zlatého poměru pro podporu této formy.

 

Lze na to také nahlížet jako na stvoření nové tapiserie, zlatých vláken připravujících a tkajících novou mřížku, nebo infra-strukturu, v jejímž rámci se může esence duše vyjádřit ve své jedinečné harmonii...může tkát své jedinečné barvy a struktury na tapiserii formy.

 

Základní pro toto je rozplétání staré tapiserie lidské formy, založené na historii utrpení a rodinném původu (linii předků) a jejich bolesti a oddělení. Po mnoho let jsme nyní pozorovali a těžce pracovali na rozplétání nití předků a genetiky, kterou jsme si nesli v tělech a v energetickém poli, bolest, která je předávána z generace na generaci, nové trauma založené na strachu a utrpení minulosti. Jak jsme se přibližovali ke konci roku 2012, přišli jsme, abychom spatřili vyjasnění většiny záležitostí z této staré reality, lidského paradigmatu utrpení, a rigidní, limitované tapiserii genetických vláken, které může duše použít k upředení nového života. Některé z posledních vláken, které bylo zapotřebí uvolnit, rozvázat, byly Atlantské sekvence destrukce a očekávání nevyhnutelné zkázy (konce světa).

 

V letech 2011 - 2013 jsme sledovali přicházející duše, jak intenzivně pracovaly se svými matkami/ otci kteří je porodí v budoucnu. Mnoho z těchto žen/ párů silně cítí, že je duše, která čeká, až k nim bude moci přijít, ale ještě nemohla otěhotnět tak snadno, jak očekávala. Příprava období pro mnoho rodičů byla dlouhá a intenzivní a přicházející duše pracovaly velmi tvrdě, aby pomohly rodičům rozplést jejich minulost (osobní a kolektivní) a vytvořit prostor k vytvoření nové formy s novou realitou... zlatou realitou.

 

Když pociťuji tyto přicházející zlaté duše na setkáních, projevují se stále jako silné, jemné, vědomé, plně vtělené bytosti. Nesou zlatou esenci, která je perfektně harmonizována k jejich tělům, která má fyzicky vtělenou sílu, eleganci, důstojnost, milosrdenství a vyrovnanost. Není zde známka slabosti v jejich systému, vědí kdo jsou a přináší sebe sama do tohoto světa naplno. Není prostor pro strach, ostych, separaci, nebo utrpení v jejich buněčné formě. Jsou mocné s jemnou grácií, čisté ve své přítomnosti a ohromující ve své kráse. Mají jednoduše čistou harmonii, což činí pro jednoduchost vtělení a jednoduchost bytí na světě. Už nebojují s bytím v tomto světě nebo neprojevují mnoho citlivosti, vnímavosti vůči tomuto světu, tak jako citlivé duše, které přišly v posledních generacích.

 

Pro zlaté děti je snadnost a grácie, důstojnost a půvab po kterých jsme sami toužili uvnitř sebe samých. Jsou to miminka se kterými se snadno vyjde, veselá a spokojená, silná ve svých tělech, s jednoduchými potřebami. Jsou schopni jednoduše komunikovat a mají malou toleranci pro komplikované jednání a chování založené na strachu. Jejich smysl pro sebe sama je jasný a silný, a nemají potřebu se schovávat nebo bránit štítem před životem. Je zde menší potřeba pro starý systém obrany k přežití, masky, sociálně akceptované identity které jsme byli zvyklí adaptovat a přežívat ve starém systému.

 

Příprava, kterou jsme viděli za poslední 2 roky u Zlatých dětí, odhalila ohromující geometrickou, vzájemně spojenou mřížku. Tyto duše nejenže připravovaly své vlastní matky a tkaly individuální éterickou dělohu v jejich těle (jak jsme viděli předtím), ale připravovaly jednu globální éterickou dělohu skrze éterická těla všech matek, které porodí tyto děti. Individuální éterická děloha může být viděna tak, že je spojená s ostatními dělohami, utkaná dohromady v jednu zlatou symfonii stvoření. Stejně jako zlatá spirála matky a přicházející duše sjednocená do jedné jádrové spirály, tak zlaté spirály všech matek a všech přicházejících dětí spojené do jednoho globálního harmonického pole, aby podpořily a živily příchod všech dětí do vědomí jednoty.

 

Tyto děti se narodí do harmonie, pociťují sebe sama jako součást celku, integrální část celku , drženy a podporovány a milovány. Nebudou znát pocit oddělení způsobem jak jsme ji všichni nesli. Budou nadále mít své osobní příběhy a otisky porodu a zážitky kterými přispějí ke tvarování svého světa kolem nich, ale jádro identity duše bude silněji zapojeno jako součást života. Krátce, budou více vtělení – a pomáhají vytvářet novou realitu pro všechny z nás, novou Zlatou realitu.

 

Copyright 2013 Shelley Lemaire Všechna práva vyhrazena
Tento článek byl přeložen se souhlasem autorky ale není možno jej šířit nebo kopírovat dál

Zdroj: https://www.incomingsouls.com/Golden_Children.html