Indigové, křišťálové a diamantové. Děti vzestupu

03.11.2014 02:19
Indigové, křišťálové a diamantové děti, které se nyní rodí jsou dětmi slunce, děti vzestupu. Salusa je nazývá „staré duše v mladých tělech, které s sebou přinesly mnoho moudrosti“. Radí nám „dovolit jim aby mluvily o tom co přinášejí protože jsou velmi spirituálně vyvinut a jsou zde, aby hrály hlavní roli v procesu vzestupu.“ (1)
 
Matthew Ward rozlišuje mezi Indigo a Křištálovými dětmi:
 
Duše se rodí v tělech s vylepšenou DNA křišťálovou strukturou buněk a jsou proto správně nazývány křišťálovými dětmi. Jiné se zvýšenou intelektuální kapacitou, spirituální jasností a aspiracemi přišly dvě generace před křišťálovými a jsou nyní známé jako indigo.
 
„Bohužel v mnoha případech jsou tito mladí považováni za abnormální, je s nimi zacházeno tvrdě a jsou vedeny do ponížení a submisivní pozice – znovu, skrze manipulaci temných, kteří přesvědčili nepodezřívavé vychovatele a rodiče, že tyto výjimečné děti se musí přizpůsobit „normě“.
 
„Jak se povědomí a znalosti o křišťálových a indigových jedincích rozšiřuje, někteří z těch starších se stávají vědomější si svého velkého potenciálu a dělají podle toho životní změny . Rodiče si uvědomují že jejich děti jsou nadané talentované a moudřejší nežli oni a podle toho se k nim chovají, používání léků které blokují děti s mimořádně aktivní myslí se zmenšuje, a roste uvědomění podpůrného vlivu jemné hudby, narůstá množství sborů a orchestrů mladých lidí.“ (2)
 
„Ano, děti, které nazýváte indigové nebo křišťálové vstoupily na Zemi s krystalickou DNA. Přestože si zvolili rodiče, kteří budou opatrovat, střežit, chránit podporovat jejich mimořádné vlastnosti, naneštěstí, toto nebyl případ mnoha těch mimořádných dětí, obzvláště těch generačně starších. Je povzbuzující vidět, že někteří rodiče přestali dávat svým mladým adolescentům prášky aby je přiměly k submisivitě, a jiní rodiče si uvědomují že vrhání jejich dětí do role malátných netečných konformistů jim neprospívá.(3)
 
Také říká, že se nepotřebují vyvíjet jako my.
Děti, které se teď rodí nepotřebují projít tím stejným evolučním procesem, proto jsou umístěny nad „křivkou“. Zbytek vás zde jsou ti, kteří se vyvíjí, aby jim stačily, aby se dostali na jejich úroveň.(4)
 
Na rozdíl od nás, kteří zanechali velké množství sebe sama ve vyšších rovinách když se inkarnovali (jinak to nebylo tehdy možné), tyto děti si s sebou tyto části přinesly
 
„Když jste si poprvé vzali tělo, byla velká část vašeho Já, která se do fyzického těla nevešla. Nechali jste tuto část za sebou v jiné dimenzi, kterou nazýváte Domov. S domovem se spojujete skrze tu část vašeho já,kterou jste nazvali vyšší Já.
 
To je ta vaše část ,která žije vně vašeho těla. Více této části bude nyní ve vašem fyzickém těle“.
 
Tyto děti se rodí každý den a přináší tyto atributy s sebou. Jejich oči jsou jasnější a vy začínáte vidět více energie která z nich vyzařuje a více schopností. Také je uvidíte jak komunikují telepaticky způsobem, který jste nikdy předtím nedělali. Ale vy se vyvíjíte do přesně stejného procesu.(5)
 
Kolektivní vědomí devíti bílých křídel nám říká, že:
 
„Mladí indigoví jsou neotřesitelní ve svém vědomí toho co je ve spojení s frekvencemi planety Země v této době- a ukotvují to v této realitě.“(6)
 
Archanděl Michael skrze Celii Fenn říká, že Křištálově děti nám asistují aby nás probudily.
 
„V této době akcelerované změny a transformace, jsou to znovu děti kdo hraje důležitou roli v držení energií a poskytují silné pole energie aby asistovaly v tomto procesu. Jsou dvě skupiny které jsou právě teď specificky aktivní.
 
První skupinou jsou křišťálové děti, ale ještě specifičtěji děti diamantového světla, které se narodily od dubna 2009 Tyto nové děti se rodí plně spojené s kosmickým vědomím nebo „Kosmickou růží“ a nazýváme je také „Děti posvátné růže- svatého grálu“ Jejich silné energie asistují mnohým k probuzení a k nalezení mostu světla do nového pozemského vědomím (7)
 
Nová vlna diamantových dětí nyní přichází a to později akceleruje a urychlí vědomí.
 
„V roce 2010 a během roku 2011 bude nová vlna diamantových dětí které ponesou také energii platinového paprsku ve svém osobním poli. Tyto děti budou také mocně přispívat k energiím transformace a umožní další akceleraci vědomí, aby se božské světlo v rámci humanity mohlo objevit rychleji v kolektivním vědomí jak vzestupuje do páté dimenze světla.(8)
 
Indigové děti, nyní ve svých třiceti letech, povedou ve vytváření nových institucí a nových metod pro vzestupující Zemi.
 
„Druhá významná skupina budou ty indigové, křištálové bytosti, které se inkarnovaly na Zemi jako první vlna indigových v 1970.letech. Ti jsou nyní ve svých čtyřiceti letech, a dospívají do dospělosti a aktivují práci duše a účely kvůli kterým přišli na planetu. Mnoho z nich jsou mocné a vyvinuté duše které budou leadery ve vytváření nových forem a struktur v Nové Zemi.
 
Nejmocnější z nich se objeví mezi učiteli, vůdci  a mysliteli ve všech možných oblastech lidského života na Zemi. Začnou dosahovat a uskutečňovat transformační změny nebo energie na všech úrovních. Je to generace, která ve svých třiceti , začne dosahovat vedoucích rolí ve tvoření nové společnosti. A budou na ně dohlížet „Starší světla“, které přišli před nimi a vytvořili cestu nebo most světla k nové Zemi.(9)
 
Tyto nové děti si nepovedou moc dobře ve školách které vyučují lineárním způsobem . Vidí koncepčně(což, mimochodem,je způsob jakým vidí lidé v astrálním poli nebo vyšším)říká Kryon.
 
„Roky předtím, po tisících, začal příliv dětí nového vědomí. Mluvili jsme o tom často. Dali jste svolení v roce 1987 pro vývoj lidského druhu a děti jsou důkazem! Jsou jiné... nevšimli jste si?
 
„Poslouchejte, dospělí: Tyto děti nejsou lineární. Tyto děti jsou koncepční. Nepovedou si dobře v lineárním výuce. Dívají se na celý zámek, zatímco když chodí do školy,systém si přeje jim ukázat každý jednotlivý blok či cihlu jednotlivé budovy, a nikdy jim neukáže celý zámek. Je to pro vás těžké pochopit. Ale i bez trénování, tyto děti vidí zámek hotový a celý. Učitelé a vzdělavatelé je nudí s tím,jak se takový zámek staví. Je to těžké vysvětlit .Víte přece, že jsou jiné, že?
 
„Často se zdá že jsou tyto děti náročné, složité „zlobivé“. Jsou frustrováni a je to frustrující pro ty, kdo jsou kolem nich.. Toto reprezentuje nové objevující se vědomí a frustrace je, že vy to vidíte jako problém místo toho, co to opravdu je... evoluční rozvoj lidského druhu. (10)
 
Změní způsob jak jeden s druhým interagujeme, například v obchodě, jak říká Kryon.
 
„Jsou zde nyní po desetitisích. Někteří ve svých dvaceti,nebo třiceti letech. Být připraven a podporovat způsob, jakým se mění obchod,podnikání a nové způsoby, kterých bude dosaženo. Bude více integrity, konečně. Přichází od koncepčních myslitelů. Změna je na nás. (11)
 
Tyto speciální generace nás vedou abychom bojovali za svobodu,jak říká Salusa.
 
„Světové zprávy, které následujeme , ukazují že generace mladých vedou tažení a boje za svobodu v mnoha zemích, a nebudou snadno k utišení. Nyní jste si uvědomili že kolem sebe máte mnoho drahých mladých duší, které mají již zvýšené uvědomění. Přinesly s sebou moudrost a znalosti potřebné reprezentovat novou cestu žití a harmonie, která vás spojí ve společném cíli.(12)
 
„V tomto mocném posunu země, uvidíte mnohé, kteří žili pro svou moc-kteří žili život za životem ve svých domech moci, sedíce na svých mocných židlích se svými mocnými starožitnostmi- opouštějíce zemi a na nějakou dobu se určitě nevrátí.
 
To udělá to prostor pro nové kteří na Zemi předtím nebyli – tato zcela nová lidská rasa/typ křišťálových, nových dětí, které přicházejí na velmi energetických paprscích světla, portálech vědomí, které jste pomáhali vytvořit.
 
„Jsou to ti noví“ (13)
 
V případě pokud se divíte, proč lidé jako Wendelle Stevens by měli teď odejít nebo mnoho vyvinutých lidí zůstalo uvíznutých v přírodních katastrofách a odešli, Skupina nám připomíná, že se vrátí jako děti vzestupu:
 
Přijdou časy, kdy velké množství populace odejde. Viděli jste to v nedávných týdnech, a uvidíte to znovu.(text byl psán v roce 2011)
 
„Neznamená to, že by někdo dělal něco dobře nebo špatně. Neznamená to,že tito lidé, kteří odešli neměli dostatečně vysoké vibrace aby zde zůstali. Ve skutečnosti, mnozí z nich měli tak vysoké vibrace že už zde nemohli déle zůstat a a jednoduše využili příležitosti pro cestu ven.
 
„ Nastane balancování a harmonizace energií na planetě Zemi mnoha různými způsoby. Všichni z těchto lidí kteří odcházejí,aby umožnili aby se to stalo se vracejí jako křišťálové děti s některými neuvěřitelnými atributy.
 
„Vrací se protože pro ně je jednodušší jít touto cestou, než zvyšovat své vibrace vědomě, což je cesta, kterou procházíte právě teď vy (14)
 
Děti vzestupu byly ochraňovány a vyživovány těmi kdo Archanděl Michael nazývá „Světelní starší“ a jsou nyní připravení převzít od nich jejich roli. Skrze naši kombinované úsilí a snahu, uskutečníme naši cestu domů a do Nového věku Světla a Lásky
 
Prosíme vás, abyste ctili „starší světla“ mezi Vámi, protože tyto odvážné duše jsou skutečnými „Bojovníky světla“, jejichž kuráž a odevzdání vůči světlu po mnoho let umožnilo tolik věcí,aby se staly. Společně, Starší světla, a první vlna Indigových budou mocnými agenty transformace, a děti diamantového světla energetizují holografický obraz „matrixové“ Země s jejich mocným světlem Lásky..
 
“Je to požehnaný a Radiant čas do kterého nyní vstupujete. Prosíme vás, abyste oslavovali svůj úspěch,Milovaná rodino Světla!” (15)
 
 
 
Poznámky
 
(1) SaLuSa, Feb. 19, 2010, at https://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm.
 
(2) Matthew’s Message, Dec. 21, 2008, at https://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm .
 
(3) Matthew’s Message, March 10, 2009.
 
(4) The Group, “The Re-Wire of Humanity,” through Steve Rother, March 15, 2010, at https://lightworker.com/beacons/2010/2010_03-Birthpangs.php.
 
(5) Loc. cit.
 
(6) White-Winged Collective Consciousness of Nine, “The New Wave of Awakening,” Dec. 8, 2008, through Magenta Pixie, https://www.lightworkers.org/channeling/58646/the-new-wave-awakening.
 
(7) Archangel Michael, “Navigating the New Earth Fifth-Dimensional Hologram,” February 2010, through Celia Fenn, at https://www.starchildglobal.com/february2010.html.
 
(8) Loc. cit.
 
(9) Loc. cit.
 
(10) Kryon, “The Shift is Here,” Oct. 20, 2008, at https://www.kryon.com/k_channel08_Chile.html.