Duhové děti - jak se projevují?

10.05.2015 16:10

Charakteristiky duhových a zlatých dětí

 

Duhové děti

 

• Je to plně vyvinutá třinácti dimenzionální bytost univerza, schopná nést a vyzařovat všechny paprsky inkarnace a evoluce ve svém vibračním poli

Mají vysoký stupeň energie

Jsou velmi naladění na barevné vibrace kolem sebe a ostatní aspekty jasnozření

Projevují vášnivou tvořivost

Milují zářivé jasně barevné oblečení a barevné prostředí

Překypují entusiasmem, nadšením pro vše v životě

Očekávají okamžitou manifestaci čehokoliv na co pomyslí a co potřebují

Mají léčivé schopnosti

Mají telepatii a jasno slyšení

Perfektně vyvážení v mužském a ženském principu/energiích

Sebevědomí bez agresivity (jen pokud nemají na výběr, například sebeobrana v existujícím dominujícím 3 trojdimenzionálním vědomí)

Intuitivní a s psychickými schopnostmi bez úsilí, přirozeně

Magičtí a umí ohýbat časem

Fungují z největší části bez jídla a spánku

Jsou schopni žít ve světě aniž by jím byli ovlivňování/ ovládáni (duhoví mají schopnost kráčet tam kde nejsou věci, např v paralelních světech.

• Umí se stát neviditelnými (pohybují se v astrální rovině)

Nejsou negativně ovlivňováni drsným a krutým prostředím, zatím co si nadále udržují svou ultra-senzitivitu, empatii a jasnozření. (Někteří průkopníci pociťují drsné a kruté energie za vyčerpávající pravděpodobně proto, že mohou být v nerovnováze.)

Bez karmy. (Dvojpaprsky sdílejí karmu, takže pokud se ten jejich inkarnoval na této Zemi dříve, ale oni ne, budou se možná muset vypořádat s jakkoliv existující karmou, kterou může mít jejich dvoupaprsek. To jsou ale velmi ojedinělé případy

Zcela spojeni se vším, co je (průkopníci se mohou příležitostně odpojit, speciálně na počátku v dětství, kdy byli tvrdošíjně ovlivňováni dominujícím 3 dimenzionálním vědomím).

Jsou si vědomi svého stínu uvnitř, ale přinesli ho ke světlu (nebo jsou v procesu tak učinit)

Tyto děti jsou zrcadlem všech jednání a energií lásky. (Reflektují druhým zpět a dávají bezpodmínečnou lásku každému a všemu.)

Nevybírají si dysfunkční rodiny (Průkopníci si mohli vybrat složitou životní cestu nebo rodiny, kterou potřebovala jejich čistotu, jejich světlo a energií lásky.)

Všichni jsou připraveni ke službě.(Nicméně uvědomují si význam ega )

Fungují čistě na principu radosti a spontánnosti

Mohou mít velké oči jako křišťálové děti.

Na rozdíl od křišťálových dětí jsou zcela důvěřivé.

Zcela beze strachu vůči komukoliv a prakticky všemu.


 

Přeloženo z anglického webu https://indigolifecenter.wordpress.com/2008/01/03/is-your-child-a-rainbow-or-golden-child/

 

Je vaše dítě duhové nebo zlaté?

Jak lépe porozumět, dítěti a přistupovat k jeho projevům a osobnosti. Zda-li je spíše duhové, nebo zlaté  a co k němu patří, můžete porovnat s článkem Zlaté děti - charakteristiky ze stejného webu. Aby nebyl příspěvek příliš dlouhý, je rozdělen.