Andělské děti světla vzkazují

03.11.2014 03:09

Úryvky převzaté z knihy Evy-Maria Mora, nakl. Fontána 2010

 

"Bůh nás pověřil úkolem provést změny na Zemi. Slíbili jsme, že to uděláme, a že si budeme vždycky navzájem tento slib připomínat," Alice 10 let

 

Jsou citlivé, vnímavé, moudré a na svůj věk velmi zralé. Učitelé si s nimi někdy nevědí rady, protože je neumí zaujmout. Tyto děti přináší na Zemi dar, poklad, vibrace nové Země, a v každé rodině jsou obrovským požehnáním. Rodiče, průvodci světem a jeho nesnadnými zákoutími mohou pro tyto andělské děti hodně udělat, mohou jim ale také nevědomky hodně ublížit.

 

Jaké jsou děti nové doby ?

Děti světla, křištálové, duhové, indigové.. mají různá označení podle barvy své aury. Není důležité jaké jsme, říkají, důležité je poselství, jaké neseme.  Mluví řečí, které mnozí dospělí nerozumí. Existuje výše zmíněná kniha, skrze kterou dostaly možnost vyjádřit své poselství channelingem s autorkou. Otevřete svá srdce a pomozte těmto dětem svou hlubokou láskou k nim, ať už jste jejich rodiči, nebo je máte ve svém okolí, u přátel, známých.

 

Andělské děti nové doby se poznají především tak, že vynášejí na světlo pravdu. Často je nepříjemná, ale neměli bychom je za to trestat. Nejsou to ony, kdo je zodpovědný za stav lidstva a dění na planetě. Ony mu naopak přišly pomoci svou láskou. Jsou velmi silné . Děti které přicházejí změní celý svět. Mění ho tím, že jen jsou.

 

Už raném dětství si vzpomínají, jaký úkol mají tady na Zemi. Jedno z jejich hlavních poslání je připomenout lidem, že pocházejí od Boha a že s ním mají duchovní smlouvu, aby si vzpomněli. Těm, kteří ve hře života na Zemi ztratili v zapomnění, přišly ukázat cestu k vyššímu vědomí. Tento projekt podporuje "shora" božský duchovní svět. Ten, kdo si uvědomuje, proč děti přišly a naslouchá jim , dostává se tak i jemu, jako chápavému moudrému a naslouchajícímu rodiči- ochránci, který podporuje to, co odpovídá přirozenosti těchto dětí, velkého požehnání.

Duše dětí nové doby pocházejí z celého univerza. Některé přišly znovu, aby zabránily zániku civilizace. Jiné tu předtím nikdy inkarnovány nebyly, a jsou tu proto, aby přinesly světlo a lásku.

Silná energie dětí vyvolává mnohostranné změny, které jsou podporovány vnějšími vlivy, přibližování Země k centrálnímu Slunci, elektromagnetickými aktivitami na Slunci a konstalací planet. Staré bude zničeno, aby mohlo vzniknout nové, lepší.

 

Co je smyslem života?
Abychom si vzpomněli na všechny podrobnosti smlouvy, kterou duše uzavřela, musíme se probudit z hlubokého spánku a z iluze, že to, co den za dnem žijeme, je skutečně náš život.


Kdo jste a proč jste tady?

Děti i všichni ostatní lidé pocházejí od Boha. Proč to nikdo neslyší? Ptají se děti a zkouší vše, aby je bylo slyšet. Aby je lidé pochopili a milovali, a naslouchali srdcem. Mnozí řeč srdce zapomněli. Nikdy ale není pozdě. Ve svém životě můžete vše změnit. Je jedno, jak složité jsou okolnosti Můžete se vrátit ve vzpomínkách na původní cestu duše.

Záleží jim jen na tom, abychom všem, kdo to chtějí, zpřístupnili toleranci, klid, mír, radost a smích.

 

Ty to děti běžně vidí jemněhmotné bytosti - jednorožce, anděly, víly, elfy a bytosti jiných dimenzí, mají otevřené vědomí, to co je člověku přirozené. Ale pro hluché a slepé nevědomé dospělé, kteří jich byli ubiti systémem, v němž nyní žijeme, opírajícím se převážně o rozum, pro ně jsou jejich vize bláznivé. A tak je berou za psychology aby je "napravili". Tím je ale jejich krásná boží duše zraňována, často od těch nejbližších, od kterých naopak potřebují ochranu a porozumění. Je dost kruté když rodiče berou děti k psychologovi proto, že vidí tyto bytosti. Někdy jsou tím zle poznamenané. "Berte děti vážně, často jsou moudřejší než vy, i když jsou v malém těle," vzkazuje autorka.

"Moji rodiče často říkají, už na to nemáme sílu, už na to nemáme nervy. Ale zkuste uhodnout, milí rodiče, jak je to s námi. Jak vy jdete na nervy svým dětem! My jsme mnohem citlivější než vy. Naše ochranná skořápka je zpočátku slabá a měkká. Slyšíme vás mluvit jen vzdáleně, v uších nám stále zní andělská hudba, kterou nám hráli na rozloučenou před odchodem na Zemi. Představovali jsme si to tu jinak, mysleli jsme že tu bude více lásky harmonie a že lidé budou vzájemně ohleduplnější. A to je přesně to, na co je máme upamatovat".


Jakmile přijdeme na svět, hned nás preventivně očkují. Zanášíte naše čistá těla jedy, to čemu říkáte medicína. Tím se náš zdravý systém naruší. Umíme se velmi rychle uzdravit sami. Vynalezli jste výraz nežádoucí účinky léčivého přípravku. Je to jen chabá omluva za to, jak nám ztěžujete život. Byli bychom rádi, abyste se nás zeptali předtím, než nám do těla vpravíte něco, co nesneseme.


Zkuste si vzpomenout na řeč srdce, kterou jste znali, když jste byli malí
Přišli jsme svou láskou rozehřát vaše zamrzlá srdce.

Všechno, co děláte, se týká nejen vás samých, ale má vliv na celou Zemi a všechny lidi. Není pravda, že nikomu není do toho, co děláte. Všichni dohromady jsme propojený kosmický systém, nedělitelná jednota s Bohem, který se prožívá skrze individualitu. Co provede jednotlivec má vliv na celý ekosystém. Vše co děláte působí na ostatní. Když se usmíváte, svět se usmívá s vámi. Když pláčete, svět pláče s vámi.

 

...handrkujete se s osudem svých dětí, proč mám chlapce a ne holčičku a podobně. Ale často jsou děti učiteli svých rodičů . Učí je bezpodmínečné lásce a svým vlastním způsobem přispívají k tomu jak zvýšit frekvenci vibrací na této planetě. Buďte ujištěni: Boží plán nemá chyby. To vám pomůže protože máte rádi, když je všechno perfektní...


A co si děti světla si přejí od rodičů a učitelů?
Být vděční, že tu děti jsou
Umět dětem naslouchat
Informovat děti a zasvěcovat je do věcí kolem
Rodiče a vychovatelé mají být sami klidní a necítit se stísnění
Opustit zastaralé výchovné metody a systémy
Nezatěžovat děti vlastním očekáváním
Podporovat dětskou individualitu a talent
Poznat, že děti jsou moudré a hodně toho vědí
Podporovat dětskou spiritualitu
Dokázat se od dětí učit a nechat si od nich pomoci
Podpořit děti radou, když to budou chtít
Projevit city, přiznat si chyby, slabosti
Vytvořit spojení od srdce k srdci a pečovat o ně
Být láskyplní, mít smysl pro humor a umět si vážit druhých
Mít na děti čas
Hrát si s nimi a smát se s nimi
Sami být dětmi
Jednat s dětmi jako rovný s rovným
Brát děti vážně
Brát děti takové, jaké jsou a takové je milovat

Všichni rodiče by si měli položit otázku: jak mohu žít v lásce a dát co nejvíc lásky svému dítěti?

Požehnání všem dětem, které přišly změnit svět, ať se jim to podaří a my jim v tom můžeme svým porozuměním, pochopením a podporou pomoci. Jsou to malí bohové.

 

Úryvky z nové knihy nakl. Fontána zpracovala a doplnila s přáním pro všechny andělské děti a jejich rodiče, učitele a okolí, ať k sobě najdou cestu a porozumění, ať se naplní boží dary a poslání, se kterým malí andělé na naši krásnou Zemi, i do naší krásné a duchovně posvátné České republiky přicházejí

Karolina Kudynová

 

 

A  zde je poselství jednoho z vnímavých dětí:

 

"Jako malá holčička jsem žila ve svých myšlenkách, snech a věřila svému vnitřnímu hlasu. Rodiče jsem brala jako své stvořitele a láskyplné ochránce. S důvěrou je poslouchala, když mi něco říkali. Jenže s přibývajícím věkem začaly mé názory narážet na jejich, mé problémy nebyly jejich, nikdo se jimi nechtěl zabývat a rodiče mi argumentovali, že má trápení nejsou nic v porovnání s jejich. Mé názory  odrážely pubertální období. Nikdo mne neposlouchal, takže jsem se uzavřela do sebe. Proč někomu něco říkat, když mne nebude brát vážně? Proč říkat své problémy, když mi nikdo nepomůže? Řekli mi to rodiče, kterým jsem věřila a asi měli pravdu. ,, Můj názor nikoho nezajímá, možná až budu starší¨. Na střední se mi vysmívali, v práci totéž, a proč? Síla sugesce, nasála jsem od nich programy, které mi ublížily. Dnes už vím, co mi bránilo v projevu. Naučila jsem se věřit sama sobě a věřit svému vnitřnímu hlasu, který mi nelže a nikdy nezklame. Poučena z chyb svých rodičů píšu tento článek pro všechny lidi, kteří se v něm najdou, a žádám: Nedopusťme, aby se v tom pokračovalo. Poslouchejme své děti, které přicházejí na tento svět plnit božská poselství. Máme se od nich hodně co naučit a jako odměnu jim dejme naše porozumění a lásku..."

Veronika, 20 let